نمایش 1–12 از 15 نتیجه

نمایش 12 24 36

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 604 مدل Magic audio MA 604

2,280,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۲۶۰۰ وات
 • ۴ اهم ۶۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۹۰
 • پل زنی ۱۸۰
 • ابعاد: ۲۸ در ۱۸ در ۵۳ میلی متر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 8000 مدل Magic audio MA 8000

2,570,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۳۴۰۰ وات
 • ۴ اهم ۸۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۱۲۰
 • پل زنی ۲۴۰
 • ابعاد: ۳۰ در ۱۹ در ۵۵ میلیمتر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 10000 مدل Magic audio MA 1000

3,690,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۴۱۰۰ وات
 • ۴ اهم ۱۰۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۱۶۰
 • پل زنی ۳۲۰
 • ابعاد: ۳۲ در ۱۹ در ۵۵ میلیمتر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 6000 مدل Magic audio MA 6000

2,190,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۲۸۰۰ وات
 • ۴ اهم ۶۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۹۰
 • پل زنی ۱۸۰
 • ابعاد: ۲۸ در ۱۹ در ۵۵ میلیمتر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 804 مدل Magic audio MA 804

2,770,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۳۲۰۰ وات
 • ۴ اهم ۸۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۱۲۰
 • پل زنی ۲۴۰
 • ابعاد: ۳۴ در ۱۸ در ۵۳ میلی متر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 1204 مدل Magic audio MA 1204

3,450,000 تومان
 • ۴ اهم ۱۰۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۱۶۰
 • پل زنی ۳۲۰
 • ابعاد: ۳۶ در ۱۸ در ۵۳ میلی متر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 12000 مدل Magic audio MA 1200

3,990,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۴۹۰۰ وات
 • ۴ اهم ۱۲۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۱۹۰
 • پل زنی ۳۸۰
 • ابعاد: ۳۲ در ۱۹ در ۵۵ میلیمتر

آمپیلی مونو مجیک آئودیو 1600 مدل Magic audio MA 1600

2,890,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۳۲۰۰ وات
 • ۴ اهم ۲۳۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۳۷۵
 • ۱ اهم ۶۰۰
 • ابعاد: ۲۶ در ۱۹ در ۵۵ میلی متر

آمپیلی مونو مجیک آئودیو 11000 مدل Magic audio MA 11000

3,390,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۴۲۰۰ وات
 • ۴ اهم ۴۰۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۶۲۰
 • ۱ اهم ۱۰۰۰
 • ابعاد: ۲۸ در ۱۹ در ۵۵ میلی متر

آمپیلی مونو مجیک آئودیو 11500 مدل Magic audio MA 11500

تومان
 • توان ماکسیمم ۵۰۰۰ وات
 • ۴ اهم ۶۰۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۹۵۰
 • ۱ اهم ۱۵۰۰
 • ابعاد: ۳۲ در ۱۹ در ۵۵ میلی متر