باند گرد جی وی سی ۱۶۲ مدل JVC CS-DR162

1,180,000 تومان
مشخصات:
 • حداکثر قدرت: 800 وات
 • RMS توان اسمی: 100 وات
 • واکنش فرکانس: 57Hz تا 21000Hz
 • حساسیت: 86 دسیبل
 • مقاومت : 4 اهم

باند بیضی جی وی سی 7158 مدل JVC CS-HX7158

2,320,000 تومان
مشخصات:
 • حداکثر قدرت: 600 وات
 • RMS توان اسمی: 100 وات
 • حساسیت: 85 دسیبل
 • واکش فرکانس: 25Hz - 30KHz

باند بیضی جی وی سی 6950 مدل JVC CS-DR6950H

2,000,000 تومان
مشخصات:
 • حداکثر قدرت: 800 وات
 • RMS توان اسمی: 100 وات
 • واکنش فرکانس: 57Hz تا 21000Hz
 • حساسیت: 86 دسیبل
 • مقاومت : 4 اهم

باند بیضی جی وی سی 6949 مدل JVC CS-HX6949

1,840,000 تومان
باند بیضی جی وی سی 6949 مدل JVC CS-HX6949 پرده‌‌ای که در گوش انسان وجود دارد، به امواج صوتی حساس

باند بیضی جی وی سی 6940 مدل JVC CS-DR6940

1,650,000 تومان
مشخصات:
 • حداکثر قدرت: 550 وات
 • RMS توان اسمی: 90 وات
 • واکنش فرکانس : 56Hz - 21000Hz
 • حساسیت : 86 دسیبل
 • 3-Way Coaxial
 • قابلیت نصب بدون نیاز به آمپلی فایر ( در همریزی صدای پایین)

باند بیضی جی وی سی 693 مدل JVC CS-DR693

1,460,000 تومان
مشخصات:
 • حداکثر قدرت: 500 وات
 • RMS توان اسمی: 70 وات
 • واکنش فرکانس: 54Hz تا 18000Hz
 • حساسیت: 86 دسیبل
 • مقاومت : 4 اهم
 • ارتفاع نصب: 79 میلیمتر
 • تیوتر 1.5 سانتی متری
 • و میدرنج 6.6 سانتی به کار گرفته شده در CS-DR693 نوید صدایی با تریبل و پرجزئیات را به شنونده میدهد.

باند بیضی جی وی سی 6930 مدل JVC CS-DR6930

1,380,000 تومان
مشخصات:
 • حداکثر قدرت: 500 وات
 • RMS توان اسمی: 70 وات
 • واکنش فرکانس : 58Hz - 21000Hz.
 • مقاومت : 4 اهم
 • حساسیت : 88 دسیبل
 • 3-Way Coaxial
 • قابلیت نصب بدون نیاز به آمپلی فایر ( در همریزی صدای پایین)

باند گرد جی وی سی 420 مدل JVC CS-DR420

880,000 تومان
مشخصات:
 • حداکثر قدرت: 800 وات
 • RMS توان اسمی: 100 وات
 • واکنش فرکانس: 57Hz تا 21000Hz
 • حساسیت: 86 دسیبل
 • مقاومت : 4 اهم

باند گرد جی وی سی 620 مدل JVC CS-DR620

695,000 تومان
مشخصات:
 • حداکثر قدرت: 800 وات
 • RMS توان اسمی: 100 وات
 • واکنش فرکانس: 57Hz تا 21000Hz
 • حساسیت: 86 دسیبل
 • مقاومت : 4 اهم

باند بیضی جی وی سی 6959 مدل JVC CS-HX6959

باند بیضی جی وی سی 6959 مدل JVC CS-HX6959 پرده‌‌ای که در گوش انسان وجود دارد، به امواج صوتی حساس

باند بیضی جی وی سی ۶۹۳ مدل JVC CS-DR693HP

باند بیضی جی وی سی ۶۹۳ مدل JVC CS-DR693 پرده‌‌ای که در گوش انسان وجود دارد، به امواج صوتی حساس