آمپلی فایر ۲ کانال ام بی اکوستیک 1200MPX مدل MBA 1200MPX

1,330,000 تومان
حداکثر قدرت در مقاومت 4 اهم: 2 عدد  1400 وات RMS مقدار نیرو بر حسب وات ( 4 اهم) =

آمپلی فایر ۲ کانال ام بی اکوستیک 1006 مدل MBA 1006 MBAcoustics

1,160,000 تومان
حداکثر قدرت در مقاومت 4 اهم: 2 عدد  525 وات ( 1050وات) RMS مقدار نیرو بر حسب وات ( 4