نمایش دادن همه 12 نتیجه

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 1004 مدل Magic audio MA 1004

4,690,000 تومان
 • ۴ اهم ۱۰۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۱۶۰
 • پل زنی ۳۲۰
 • ابعاد: ۳۶ در ۱۸ در ۵۳ میلی متر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 10000 مدل Magic audio MA 1000

4,590,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۴۱۰۰ وات
 • ۴ اهم ۱۰۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۱۶۰
 • پل زنی ۳۲۰
 • ابعاد: ۳۲ در ۱۹ در ۵۵ میلیمتر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 6000 مدل Magic audio MA 6000

3,290,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۲۸۰۰ وات
 • ۴ اهم ۶۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۹۰
 • پل زنی ۱۸۰
 • ابعاد: ۲۸ در ۱۹ در ۵۵ میلیمتر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 4604 مدل Magic audio MA 4604

3,250,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۲۸۰۰ وات
 • ۴ اهم ۶۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۹۰
 • پل زنی ۱۸۰
 • ابعاد: ۲۸ در ۱۹ در ۵۵ میلیمتر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 1204 مدل Magic audio MA 1204

4,950,000 تومان
 • ۴ اهم ۱۰۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۱۶۰
 • پل زنی ۳۲۰
 • ابعاد: ۳۶ در ۱۸ در ۵۳ میلی متر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 41000 مدل Magic audio MA 41000

4,590,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۴۱۰۰ وات
 • ۴ اهم ۱۰۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۱۶۰
 • پل زنی ۳۲۰
 • ابعاد: ۳۲ در ۱۹ در ۵۵ میلیمتر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 12000 مدل Magic audio MA 12000

3,890,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۴۹۰۰ وات
 • ۴ اهم ۱۲۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۱۹۰
 • پل زنی ۳۸۰
 • ابعاد: ۳۲ در ۱۹ در ۵۵ میلیمتر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو MA4804 مدل Magic audio MA4804

3,690,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۳۴۰۰ وات
 • ۴ اهم ۸۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۱۲۰
 • پل زنی ۲۴۰
 • ابعاد: ۳۰ در ۱۹ در ۵۵ میلیمتر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 41200 مدل Magic audio MA 41200

3,450,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۴۹۰۰ وات
 • ۴ اهم ۱۲۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۱۹۰
 • پل زنی ۳۸۰
 • ابعاد: ۳۲ در ۱۹ در ۵۵ میلیمتر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 604 مدل Magic audio MA 604

3,060,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۲۶۰۰ وات
 • ۴ اهم ۶۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۹۰
 • پل زنی ۱۸۰
 • ابعاد: ۲۸ در ۱۸ در ۵۳ میلی متر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 8000 مدل Magic audio MA 8000

2,990,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۳۴۰۰ وات
 • ۴ اهم ۸۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۱۲۰
 • پل زنی ۲۴۰
 • ابعاد: ۳۰ در ۱۹ در ۵۵ میلیمتر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 804 مدل Magic audio MA 804

2,990,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۳۲۰۰ وات
 • ۴ اهم ۸۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۱۲۰
 • پل زنی ۲۴۰
 • ابعاد: ۳۴ در ۱۸ در ۵۳ میلی متر