نمایش 1–12 از 23 نتیجه

آمپیلی مونو مجیک آئودیو 11500 مدل Magic audio MA 11500

6,490,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۵۰۰۰ وات
 • ۴ اهم ۶۰۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۹۵۰
 • ۱ اهم ۱۵۰۰
 • ابعاد: ۳۲ در ۱۹ در ۵۵ میلی متر

آمپیلی مونو مجیک آئودیو MA15001 مدل Magic audio MA15001

6,350,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۵۰۰۰ وات
 • ۴ اهم ۶۰۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۹۵۰
 • ۱ اهم ۱۵۰۰
 • ابعاد: ۳۲ در ۱۹ در ۵۵ میلی متر

آمپیلی مونو مجیک آئودیو MA15001 مدل Magic audio MA15001 (لاین مینی دیجیتال)

5,950,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۵۰۰۰ وات
 • ۴ اهم ۶۰۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۹۵۰
 • ۱ اهم ۱۵۰۰
 • ابعاد: ۳۲ در ۱۹ در ۵۵ میلی متر

آمپ مونو مجیک آئودیو مدل Magic audio MA 1001 (لاین مینی دیجیتال)

4,950,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۴۰۰۰ وات
 • ۴ اهم ۴۰۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۶۲۰
 • ۱ اهم ۱۰۰۰
 • ابعاد: ۲۸ در ۱۸ در ۵۳ میلی متر

آمپیلی مونو مجیک آئودیو 11000 مدل Magic audio MA 11000

4,900,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۴۲۰۰ وات
 • ۴ اهم ۴۰۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۶۲۰
 • ۱ اهم ۱۰۰۰
 • ابعاد: ۲۸ در ۱۹ در ۵۵ میلی متر

آمپیلی مونو مجیک آئودیو 1001 مدل Magic audio MA 1001

4,550,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۴۰۰۰ وات
 • ۴ اهم ۴۰۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۶۲۰
 • ۱ اهم ۱۰۰۰
 • ابعاد: ۲۸ در ۱۸ در ۵۳ میلی متر

آمپیلی مونو مجیک آئودیو 1600 مدل Magic audio MA 1600

4,400,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۳۲۰۰ وات
 • ۴ اهم ۲۳۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۳۷۵
 • ۱ اهم ۶۰۰
 • ابعاد: ۲۶ در ۱۹ در ۵۵ میلی متر

آمپیلی مونو مجیک آئودیو 6001 مدل Magic audio MA 6001

4,300,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۳۰۰۰ وات
 • ۴ اهم ۲۳۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۳۷۵
 • ۱ اهم ۶۰۰
 • ابعاد: ۲۶ در ۱۸ در ۵۳ میلی متر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 1204 مدل Magic audio MA 1204

4,950,000 تومان
 • ۴ اهم ۱۰۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۱۶۰
 • پل زنی ۳۲۰
 • ابعاد: ۳۶ در ۱۸ در ۵۳ میلی متر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 1004 مدل Magic audio MA 1004

4,690,000 تومان
 • ۴ اهم ۱۰۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۱۶۰
 • پل زنی ۳۲۰
 • ابعاد: ۳۶ در ۱۸ در ۵۳ میلی متر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 41000 مدل Magic audio MA 41000

4,590,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۴۱۰۰ وات
 • ۴ اهم ۱۰۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۱۶۰
 • پل زنی ۳۲۰
 • ابعاد: ۳۲ در ۱۹ در ۵۵ میلیمتر

آمپیلی ۴ کانال مجیک آئودیو 10000 مدل Magic audio MA 1000

4,590,000 تومان
 • توان ماکسیمم ۴۱۰۰ وات
 • ۴ اهم ۱۰۰ ار ام اس
 • ۲ اهم ۱۶۰
 • پل زنی ۳۲۰
 • ابعاد: ۳۲ در ۱۹ در ۵۵ میلیمتر